Konečne sloboda

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Odvodový bonus - nie je to len plátanie dier inými dierami? NEW

Prepracovaný predošlý článok o OD.

PRíJEM daňovníka nad 35 rokov PODĽA TERAJŠIEHO VýPOČTU, ktorý má brutto mzdu 400€ :

Hrubá mzda 400 €

Odvody spolu:.....54,0€

Hrubý základ dane: .....346,0€

Odpočítateľná položka na daňovníka:.....335,5€

Upravený daňový základ:.........................10,5€

Daň 19 %..................................................2,0€

Čistá mesačná mzda k výplate:...............344,- €

 

Príjem podľa výpočtu v projekte Odvodový bonus:

Hrubá mzda sa zloží z: Odvodový bonus 185,0 € + 400 € + 35% Odvody zamestnávateľa =185+400+140=725,0 €.

Brutto mzda …..725,0

-10%  zrážka......40,0

Medzisúčet...................685,0

-odvody 24,67%...........168,99

Daňový základ..................516,01

-Daň 19%......................-98,04

Čistá mzda po zdanení......417,97€

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´

Rozdiel medzi aktuálnou metódou a metódou OD:            417,97 €

                                                                                                     -344,0   

                                                                                                    --------------

                                                                                                     73,97 € k dobru pre daňovníka

 

Pri porovnaní príjmu  400 €  podľa  súčasnej metodiky a metodiky OD môžeme zistiť, že daňovník nad 35 rokov získava v prípade OB 73,97, zaokrúhlene 74 € .

Daňovník pod 35 rokov má túto sumu zvýšenú o 6,67 %=34,42 €, čiže celkom  získa  108,39 €.

Či táto suma je skutočne zvýšenie príjmu je otázna. Ako uvádzam nižšie, daňovník by sa mal starať o svoje daňové priznanie, ročné zúčtovanie zdravotných odvodov a ročné zúčtovanie mzdy sám. Nie každý to zvláda a preto by bol nútený zaplatiť si daňového a finančného poradcu, ktorý by mu správne vyplnil všetky formuláre. Toto nie je až taký problém, dá sa na to vytvoriť softvér verejne a bezodplatne  prístupný všetkým na internete.  Avšak čo s tými, ktorí nie sú počítačovo gramotní a čo s tými, ktorí jednoducho nemajú na to bunky aby si ručne na kalkulačke vypočítali a vyplnili zakúpené formuláre?    

Tu uvádzam niekoľko poznámok o metodike odvodového bonusu tak,  ako som si to prečítala na stránke http://www.strana-sas.sk/odvodovybonus.

Návrh  reštrukturalizácie  odvodov z príjmu je dosť zložitý. V zásade som pochopila, že nezdaniteľná časť príjmu na daňovníka, nezamestnanú manželku a nezaopatrené deti sa zruší a túto sumu má nahradiť odvodový bonus vyplácaný  vo výške životného minima zo štátnej pokladnice.  Odvodový bonus by mal dostávať každý štátny občan SR bez rozdielu pracovného či sociálneho statusu. Tento základ 185, 0 € sa má meniť v závislosti od  príjmov daňovníka  tak, že sa budú odrátavať percentá z bonusu vždy  10% z jeho brutto mzdy.

Daňovníci takisto budú mať navýšené brutto mzdy o odvody zamestnávateľa, ktoré by im mal tento priplácať k hrubému príjmu.

Prvý pilier sociálneho poistenia by bol 9%. Druhý pilier by sa znížil na 6,67% a odvádzali  by ho len daňovníci  nad 35 rokov.  Ďalej by daňovník platil 9 % zdravotný odvod.

Z návrhu vyplýva, že všetci daňovníci si budú spravovať svoj príjem a budú si sami vypočítavať daň z príjmu, ktorá sa bude počítať z celkového brutto príjmu navýšeného o odvody zamestnávateľa.

Takisto by si mali spravovať odvody do poisťovní. Je to dosť zložitý účtovný proces, ktorý doteraz vykonávali  zamestnávatelia elektronickou formou a platili kvôli tomu odborný personál.

Po reforme  zrejme tieto miesta budú presunuté do súkromného sektoru do účtovníckych firiem. Z toho mi vyplýva, že všetci občania si budú musieť platiť účtovnícke služby a služby daňových poradcov zo svojho zvýšeného príjmu.

Napadlo mi, že prostriedky odvodov do poisťovní, ktoré sa teraz spracovali kumulovane na jednotných formulároch  sa teraz rozmenia na drobné a zavalia tak úrady.

Je otázkou, či návrh SaS počíta s prerozdelením  odvodov do poisťovní. Táto zmena by mala zjednodušiť odvody tak , aby občania vypísali len jeden formulár a odviedli všetko v jedinej sume.To je však len moja domnienka.

Rozpočítanie by mali robiť úradníci v v niektorej ustanovizni.

Kto by usmerňoval tento cashflow je dosť podstatné, no návrh to nespomína.

Je otázne, či takto navrhnutý daňový systém, kedy dane si budú všetci sami priznávať a zamestnávatelia budú z tohto procesu úplne vyradení okrem vyhotovovania koncoročných potvrdení o príjme, niečo ušetrí.  V odvodoch firiem  do rozpočtu sú veľké nedoplatky  a bonus si zrejme  SaS predstavuje ako liek proti veľkým neplatičom odvodov z miezd.

 Avšak jednotlivci sa tiež veľmi ľahko môžu stať dlžníkmi, ak nezaplatia odvody či daň z príjmu.

Zrejme systém bonusu počíta s ľahším dosahom na jednotlivcov, od ktorých bude možné  právne vymáhať ich dlžobu  oveľa účinnejšie ako od veľkých firiem, ktoré sa vedia sofistikovne brániť voči splácaniu svojich záväzkov.

Mám podozrenie, že toto zo začiatku fungovania odvodového bonusu bude faktor, ktorý dovedie mnohých do existenčných problémov.

Ďalší problém vidím v dosiahnutí súhlasu podnikateľskej sféry, aby sa tieto odvody zamestnávateľov pripisovali zamestnancom a nie štátu priamo.  Z vyššie uvedeného je zrejmé, prečo o tom pochybujem.

Aké ďalšie následky bude mať odvodový bonus na štruktúru a výšku základných miezd bez odvodov zamestnávateľov je tiež pochybné. Môže nastať  proces iniciovaný zamestnávateľmi taký, že vytvoria tlak na znižovanie základných brutto miezd aby nemuseli platiť pôvodné objemy odvodov.

Treba zvážiť, aké brzdy tohto vývoja sa dajú implantovať do právneho systému. Je teoreticky možné,  že  nakoniec ľudia skončia na pôvodných mzdách, platiť  budú však zároveň odvody z celého príjmu lebo nezdaniteľná časť by bola zrušená.  Za následok by to malo zbedačenie širokých pracujúcich vrstiev a zrušenie motivácie zamestnávať sa.

©cokomilka

 

 

                                


MIŠ-MAŠ | stály odkaz

Komentáre

 1. Som lenivý
  Chcem platiť jednu sumu, percento z čistého príjmu za mesiac napr. čo ja viem -19% a nech si poverená inštitúcia, napr. daňový úrad rozpočíta percentíčka na socialne, zdravotné, televíziu, rozhlas a na čokoľvek čo partička 150-tich múdrych vymyslí. Ale mne nech dajú pokoj s hláseniami, zúčtovávaním a inými kravinami. Prečo vlastne platí napr. do sociálneho, zdravotného, dôchodkového fondu aj zamestnanec aj zamestnávateľ? Verím, že SAS to chce zjednodušiť. Nerozumiem tomu, ale verím. A preto ich budem voliť. Toto nezmyselné ficokocúrkovo ma už ......
  publikované: 22.03.2010 16:46 | autor: Frco, nie Fico! (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. Frco, nie Fico, obávam sa , že tento pštrosí postoj ťa
  vženie do problému.
  Článok nepopisuje všetky novoty v projekte OD...
  publikované: 22.03.2010 19:39 | autor: cokomilka (e-mail, web, neautorizovaný)
 3. ale čoko,
  prečo plašiť niečím, čo ešte nie je schválené ... ?

  Ak som už hovorila v pôvodnom článku, mnohé body z predloženého sú skutočne hrubo nedoriešené a prekladajúce na položené otázky nedáva odpoveď - a calá podoba reformy odvodového platenia bude myslím v skutočnosti úplne iná, v každom prípade si dovolím predpokladať, že na úkor daňového poplatníka ... tak ako to tu chodí, percento OB ako som pochopila by bolo nejakým spôsobom pohyblivé ...

  inak nemyslím, že by sa úradníci daňových úradov boli schopní zhostiť toho, prijímať každého daňového poplatníka zvlášť - za podnik, ktorý zamestnáva 1000 ludí príde jeden daňový účtovník kovaný v odbore, neverím, že by si chcel miesto jedného odborníka každý prišiť na hlavu Ďalších 1000 ludí, ktorí si nie sú istí tým, čo v tomto smere robia - to by bolo zas len dalšie nafúknutie štátneho aparátu o kopu ludí, ktorých treba živiť ... je to teda skutočne krok vpred?
  Navyše by miesto jedného prevodu z bankového účtu podniku na 1000 odvodových účtov zamestnancov museli byť prakticky robené prevody z účtov 1000 poplatníkov na 1000 odvodových účtov - čo je tiež masívny nárast byrokracie -
  verím, že určite bude celý tento systém, ak príde k prejednávaniu, pripomíenkovaný a upravovaný ...
  publikované: 23.03.2010 07:12 | autor: Petula (e-mail, web, autorizovaný)
 4. Petula, nechcem robit planý poplach. Len som si všimla,
  že SaS má preferencie také, ž e sa zrejme dostane do parlamentu a keď tam predostrie tento návrh o OB, tak teprv sa bude z kečky pariť všetkým.
  Obávam sa, že nič iné okrem obvyklej krajne pravicovej politiky nemôžeme čakať a tento bonus nám môže rozbiť aj tú chatrnú funkčnosť systému, ktorá je.
  publikované: 23.03.2010 08:17 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 5. polovica z toho návrhu je len populistická propaganda
  nepodložená na realizovateľnosti toho návrhu ako celku určená na zvýšenie pozornosti pred volbami, tak ako ten jeho šplech o spoplatnení školstva nasledovné okamžité dementovanie vyslovených slov.
  (I negatívna reklama je reklama - úlohou reklamy je upútať pozornosť a o to teraz kráča)

  Utešuje ma jediné, že naši politici nemajú vo zvyku plniť svoje predvolebné sluby ...
  publikované: 23.03.2010 08:41 | autor: Petula (e-mail, web, autorizovaný)
 6. Nuz, uvidime, co sa stane, ked budu na koni.
  Ten model OB nie je kompaktne domysleny. Uvidime.
  publikované: 23.03.2010 13:54 | autor: cokomilka bookzinova (e-mail, web, neautorizovaný)
 7. ????
  Čoko, nerozumiem, čo si mi napísala.
  #
  Som lenivý
  Chcem platiť jednu sumu, percento z čistého príjmu za mesiac napr. čo ja viem -19% a nech si poverená inštitúcia, napr. daňový úrad rozpočíta percentíčka na socialne, zdravotné, televíziu, rozhlas a na čokoľvek čo partička 150-tich múdrych vymyslí. Ale mne nech dajú pokoj s hláseniami, zúčtovávaním a inými kravinami. Prečo vlastne platí napr. do sociálneho, zdravotného, dôchodkového fondu aj zamestnanec aj zamestnávateľ? Verím, že SAS to chce zjednodušiť. Nerozumiem tomu, ale verím. A preto ich budem voliť. Toto nezmyselné ficokocúrkovo ma už ......
  publikované: 22.03.2010 16:46 | autor: Frco, nie Fico! (e-mail, web, neautorizovaný)
  #
  Frco, nie Fico, obávam sa , že tento pštrosí postoj ťa
  vženie do problému.
  Článok nepopisuje všetky novoty v projekte OD...
  publikované: 22.03.2010 19:39 | autor: cokomilka (e-mail, web, neautorizovaný)

  Nechápem, čo si mi chcela povedať. Ja som len chcel naznačiť, že som za každé zjednodušenie zložitostí akými odvody nesporne sú. Pamätáš sa ešte, ako sa rôzny ekonómovia, účtovníci a rôzni mudrlanti stavali proti jednotnej dani? S odstupom času si trúfam povedať, že to má také nesporné výhody, že aj taký demagóg ako je mládenec Robko to nechal tak, akurát sa pokúša oklieštiť to. Tá daň 6% pre výrobky predávané z dvora, ktorú nedávno schválili je neskutočná idiotina. Pevne verím, že nasledujúce voľby vyhrajú rozumnejší, ako sú tam teraz.
  publikované: 24.03.2010 10:16 | autor: Frco, nie Fico! (e-mail, web, neautorizovaný)
 8. Frco, ja som tiez za zjednodusenie odvodovych formalit.
  Ale ked sa toto deje na ukor danovnika-volica, ktory na tom prerobi, tak som velmi proti.
  Presun financii zo soc. a zdrav. fondov do bezodnej danovej kesene následny vytunelovanej je okradnutie naroda a mensin a brutalny socialny inziniáering.
  publikované: 24.03.2010 10:37 | autor: cokomilka bookzinova (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014