Konečne sloboda

Vytlač príspevok
Odporuč príspevok
Bookmark and Share PRIDAŤ NA VYBRALI.SME.SK

Odvodový bonus - nie je to len plátanie dier inými dierami?

Moje poznámky k odvodovému bonusu

Nová verzia článku s doplnením

Návrh  reštrukturalizácie  odvodov z príjmu je dosť zložitý. V zásade som pochopila, že nezdaniteľná časť príjmu na daňovníka, nezamestnanú manželku a nezaopatrené deti sa zruší a túto sumu má nahradiť odvodový bonus vyplácaný zrejme zo štátnej pokladnice, ktorého základná výška vyjadrená v percentách mi nie je známa. Odvodový bonus by mal dostávať každý štátny občan SR bez rozdielu pracovného či sociálneho statusu. Nazvime ho základ x.

Tento základ x sa má meniť v závislosti od  príjmov daňovníka  tak, že sa budú odrátavať percentá z bonusu počnúc 10% keď osoba bude mať príjem zo zamestnania či podnikania.

Daňovníci takisto budú mať navýšené brutto mzdy o odvody zamestnávateľa, ktoré by im mal tento priplácať k hrubému príjmu.

Prvý pilier sociálneho poistenia by bol 9%. Druhý pilier by sa znížil na 6,67% a odvádzali  by ho len daňovníci  nad 35 rokov.

Z návrhu vyplýva, že všetci daňovníci si budú spravovať svoj príjem a budú si sami vypočítavať daň z príjmu, ktorá sa bude počítať z celkového brutto príjmu navýšeného o odvody zamestnávateľa.

Takisto by si mali spravovať odvody do poisťovní. Je to dosť zložitý účtovný proces, ktorý doteraz vykonávali  zamestnávatelia a platili kvôli tomu odborný personál.

Po reforme  zrejme tieto miesta budú presunuté do súkromného sektoru do účtovníckych firiem. Z toho mi vyplýva, že všetci občania si budú musieť platiť účtovnícke služby a služby daňových poradcov zo svojho zvýšeného príjmu.

Napadlo mi, že prostriedky odvodov do poisťovní, ktoré sa teraz spravujú kumulovane na jednotných formulároch by sa teraz rozmenili na drobné a zavalili tak úrady.

Je otázkou, či návrh SaS počíta s transformáciou odvodov do poisťovní. Táto zmena by mala zjednodušiť odvody tak aby občania vypísali len jeden formulár a odviedli všetko v jedinej sume.

Rozpočítanie by mali robiť úradníci v Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach a DSS-kách.

Kto by usmerňoval tento cashflow je dosť podstatné, no návrh to nespomína.

Je otázne, či takto navrhnutý daňový systém, kedy dane si budú všetci sami priznávať a zamestnávatelia budú z tohto procesu úplne vyradení, okrem vyhotovovania koncoročných potvrdení o príjme, niečo ušetrí. V odvodoch firiem sú veľké schodky a bonus si zrejme SaS predstavuje ako liek proti veľkým  neplatičom odvodov z miezd.

Avšak jednotlivci sa tiež veľmi ľahko môžu stať dlžníkmi, ak nezaplatia odvody či daň z príjmu.

Zrejme systém bonusu počíta s väčšou bezbrannosťou jednotlivcov, od ktorých bude možné  právne vymáhať ich dlžobu  oveľa účinnejšie ako od veľkých firiem, ktoré sa vedia sofistikovane brániť voči splácaniu svojich záväzkov.

Mám podozrenie, že toto zo začiatku fungovania odvodového bonusu bude faktor, ktorý dovedie mnohých do existenčných problémov.

Ďalší problém vidím v dosiahnutí súhlasu podnikateľskej sféry, aby sa tieto odvody zamestnávateľov pripisovali zamestnancom a nie štátu priamo. Z vyššie uvedeného je zrejmé, prečo o tom pochybujem.

Aké ďalšie následky bude mať odvodový bonus  na štruktúru a výšku základných miezd bez odvodov zamestnávateľov je tiež pochybné. Môže nastať  proces iniciovaný zamestnávateľmi taký, že vytvoria tlak na znižovanie základných brutto miezd aby nemuseli platiť pôvodné objemy odvodov.

Treba zvážiť, aké brzdy tohto vývoja sa dajú implantovať do právneho systému. Nie je možné, aby nakoniec ľudia skončili na pôvodných mzdách, platili avšak zároveň odvody daní z celého príjmu lebo nezdaniteľná časť by bola zrušená.  Za následok by to malo zbedačenie širokých pracujúcich vrstiev a zrušenie motivácie zamestnávať sa.

Nová verzia článku s doplnením.

 


MIŠ-MAŠ | stály odkaz

Komentáre

 1. Hádam?
  Ani nie. Čokomilka, ani sa nejdem pýtať, či pracuješ v štátnej alebo verejnej správe, prípadne polícia, armáda a podobní.Nikdy si nerobila daňové priznanie, odvody zdravotnej poisťovni a pod. To nie je výčitka, len konštatovanie.
  Keby si to aspoň raz urobila, nenapísala by si, tentoraz nie nepresnosti, ale omyly ako uvádzaš.
  publikované: 21.03.2010 14:48 | autor: hádaj kto (e-mail, web, neautorizovaný)
 2. hádaj kto: uveď konkrétne výhrady a zriekni sa osobných invektív.
  som zvedavá ako zvládneš normálnu debatu bez útočenia.
  publikované: 21.03.2010 16:37 | autor: cokomilka (e-mail, web, autorizovaný)
 3. tento článok vcelku nechápem
  jediné regulačné opatrenie, ktorým vláda môže prinúť meniť výšku základnej hrubej mzdy zamestnanca je ozákonenie o minimálnej mzde, všetko ostatné je len na zamestnávateľovom zvážení, ktoré podporené výhovorkami o kríze, je veľmi rozvážne v smere vyššieho dotovania svojich vazalov ...
  čo sa týka toho odvodového bonusu, mám taký dojem, že to je opäť len nejaká vízia nedotiahnutá do konca a ktorej konečná podoba sa ako všetko daňové a účtovné v tejto zemi behom roka ešte 10razy zmení, vcelku to ale moc nechápem ...
  publikované: 22.03.2010 08:22 | autor: Petula (e-mail, web, neautorizovaný)
 4. dík, Petula, za pripomienkovanie. Napíšem to inak...
  zajtra.
  publikované: 22.03.2010 10:40 | autor: bookzin (e-mail, web, autorizovaný)
 5. letecky som si celý tento návrh sulíkov prebehla
  nech som v obraze, no musím povedať, dosť nezáživné a veľmi komplikované čítanie
  obávam sa však že naplnenie potenciálnej litery takéhoto zákona vyžaduje funkčné ekonomické, politické a podnikateľské prostredie = vízia (som skeptik, viem)
  nechcem to zavrhovať, to nie, človek nikdy nakonec nevie, čo sa vyvrbí v hlavách našich zákonodarcov), takže byť tu prorokom je neľahké, ak doslova nemožné - ale mám dojem, že to má dosť dier, len námatkovo ...
  Odpadne motivácia nepracovať - v súčasnost je veľké kvantum ľudí, ktorí by pracovať chceli, a nemajú kde, i kvantum ludí, ktorých nenamotivuješ k práci ničím na svete - ďalší výrok z argumentácie Vzniknú nové pracovné miesta ... hm, kolko máme nezamestnanosť - okolo 13% dnes, pán Sulík ale nedáva odpoveĎ na to, kde sa vezmú tie pracovné miesta ... ďalší citát "Keď niekto nemá žiaden príjem, jedno, či je alebo nie je dôchodca , nadobudne odvodový bonus výšku súčtu štátnych dávok. To je všetko. " - kde na to štát vezme tu tiež odpoveĎ nedáva, i keĎ je zrejmé, že každý štát funguje (alebo nefunguje) rovnakým princípom ako v rozprávke o troch grošoch.
  Ďalší citát "Kto nebude mať pracovný pomer ani žiadny iný príjem a ani pracujúceho manžela/-ku, môže požiadať o súčet štátnych dávok znížený o daň a odvody (odvodový bonus pri nulovom príjme) na obecnom úrade v mieste svojho bydliska. Následne sa stane zamestnancom obce s nulovým príjmom. Týmto spôsobom bude prostredníctvom obce dostávať svoju štátnu dávku a ako protihodnotu môže (a nemusí) obec od neho žiadať maximálne 4 hodiny denne pracovnej aktivity, napr. na obecné práce." ... pokial viem, obec o velkosti ca. 15 000 duší zužitkúva príca ca. 10-20 ludí, ak však je nezamestnaných v meste 300-400, ako donútiť mesto, aby ich zamestnalo i len s nulovým príjmom? atd ... chce to si to asi celé hlbšie preštudovať, ale vidím v tom len nastolenie ďalších otázok, ktorých riešenie nevidím na - dohľadnú dobu ... hm, uvidíme každopádne
  publikované: 22.03.2010 11:27 | autor: Petula (e-mail, web, neautorizovaný)
 6. Prehnaná odozva na OB
  Zdá sa mi, že odvodový bonus má slúžiť na popularizáciu autora a jeho strany. Celkove je spravovanie štátnych inštitúcií komplikované a ťažkopádne. Tak zefektívňujme,napr.odvody nech platí zamesnávateľ,(teraz platí 3/4, môže i tú 1/4 za zamestnanca )jednou sadzbou, úrady nech si to rozdelia.K OB-ľúbivé,len kde vziať 3OO mldSk každý rok, z daní z úrokov a z nájmu bytov?, ako to zdôvodňujú Čo nápad to perlička. K blogu:napomáha k zamysleniu sa k vážnemu experimentu.
  publikované: 22.03.2010 21:09 | autor: August Hájik (e-mail, web, neautorizovaný)
 7. Čoko, nerozumiem, čo si mi napísala.
  #
  Som lenivý
  Chcem platiť jednu sumu, percento z čistého príjmu za mesiac napr. čo ja viem -19% a nech si poverená inštitúcia, napr. daňový úrad rozpočíta percentíčka na socialne, zdravotné, televíziu, rozhlas a na čokoľvek čo partička 150-tich múdrych vymyslí. Ale mne nech dajú pokoj s hláseniami, zúčtovávaním a inými kravinami. Prečo vlastne platí napr. do sociálneho, zdravotného, dôchodkového fondu aj zamestnanec aj zamestnávateľ? Verím, že SAS to chce zjednodušiť. Nerozumiem tomu, ale verím. A preto ich budem voliť. Toto nezmyselné ficokocúrkovo ma už ......
  publikované: 22.03.2010 16:46 | autor: Frco, nie Fico! (e-mail, web, neautorizovaný)
  #
  Frco, nie Fico, obávam sa , že tento pštrosí postoj ťa
  vženie do problému.
  Článok nepopisuje všetky novoty v projekte OD...
  publikované: 22.03.2010 19:39 | autor: cokomilka (e-mail, web, neautorizovaný)

  Nechápem, čo si mi chcela povedať. Ja som len chcel naznačiť, že som za každé zjednodušenie zložitostí akými odvody nesporne sú. Pamätáš sa ešte, ako sa rôzny ekonómovia, účtovníci a rôzni mudrlanti stavali proti jednotnej dani? S odstupom času si trúfam povedať, že to má také nesporné výhody, že aj taký demagóg ako je mládenec Robko to nechal tak, akurát sa pokúša oklieštiť to. Tá daň 6% pre výrobky predávané z dvora, ktorú nedávno schválili je neskutočná idiotina. Pevne verím, že nasledujúce voľby vyhrajú rozumnejší, ako sú tam teraz.
  publikované: 23.03.2010 14:49 | autor: Frco, nie Fico! (e-mail, web, neautorizovaný)
Pozor, na konci je potreba spočítať neľahkú matematickú úlohu! Inak komentár nevložíme. Pre tých lenivejších je tam tlačidlo kúzlo.Prevádzkované na CMS TeaGuru spoločnosti Singularity, s.r.o., © 2004-2014